Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thủ tục khiếu nại về quyết định thu hồi đất 2020

Cập nhập: 18/9/2020 - Công ty luật Dragon

Theo quy định của Pháp luật, người dân hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với các quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này, cũng như trình tự thủ tục khiếu nại.

Tranh chấp đất đai vẫn luôn là một trong những tranh chấp có sức nóng tại nước ta. Bên cạnh việc tranh chấp giữa người dân với nhau thì còn có tranh chấp giữa cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất và người dân.

>>> Xem ngay: Báo giá chi phí thuê luật sư tranh chấp đất đai mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các trường hợp người dân có quyền làm đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất

Để biết trong trường hợp nào thì người dân có quyền làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất thì người dân cần nắm được trong trường hợp nào thì sẽ có quyết định thu hồi đất và cơ quan nào có thẩm quyền đưa ra quyết định thu hồi đất.

 

 

 

 

 

Thẩm quyền thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013, quy định về Thẩm quyền thu hồi đất như sau:

Điều 66, Luật đất đai năm 2013

Điều 66 Luật đất đai năm 2013

Mặt khác, tại Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn luật đất đai như sau:

Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Như vậy, để biết được trong trường hợp nào thì người dân có quyền làm đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất thì bạn cần căn cứ vào thông báo thu hồi để biết rõ lý do thu hồi đất là gì. Điều này để bạn nắm được các trường hợp thu hồi có phù hợp với quy định không và cơ quan nào mới có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp của bạn.

 

 

 

 

 

Về bồi thường đất đai

Bạn cũng có thể làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất khi có vấn đề về bồi thường đất. Nếu mảnh đất gia đình bạn đang sử dụng không thuộc các trường hợp không được bồi thường như theo quy định tại Điều 82 Luật đất đai năm 2013 thì khi gia đình bạn bị thu hồi đất, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Trường hợp nhà nước thu hồi không được bồi thường đất

 

 

 

 

 

Điều 82 Luật đất đai năm 2013

 

 

 

 

 

Trình tự khiếu nại quyết định thu hồi đất

Khi bạn muốn làm đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất thì cần làm theo trình tự khiếu nại được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 quy định trình tự khiếu nại như sau:

Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011

Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011

Thủ tục khiếu nại thu hồi đất

- Cá nhân, hộ gia đình nộp 01 bộ hồ sơ khiếu nại trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi và chuyển đến cán bộ chuyên môn.

Hồ sơ bao gồm: Đơn thư khiếu nại cá nhân cung cấp, các hồ sơ địa chính liên quan.

>>>Xem ngay: Mẫu đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất

- Cán bộ chuyên môn xem xét các thông tin trong hồ sơ khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp với các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tổ chức hoà giải lần đầu,

- Thông báo kết quả tới người khiếu nại. Trường hợp nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết này thì có quyền nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc khởi kiện ra Tòa.

- Thời hạn khiếu nại: 90 ngày, kể từ thời điểm nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại về thu hồi đất không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời gian quy định vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

 

 

 

 

 

Yêu cầu đối với người khiếu nại thu hồi đất

- Người khiếu nại về thu hồi đất phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người được ủy quyền để thực hiện việc khiếu nại thì người được ủy quyền phải tuân theo quy định.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật khiếu nại.

Thẩm quyền của cơ quan giải quyết khiếu nại được quy định như sau: Thủ trưởng của cơ quan giải quyết khiếu nại chỉ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, hoặc của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

 

 

 

 

 

Ngoài ra thủ trưởng cơ quan các cấp trên khác cũng phải có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại về thu hồi đất đai lần đầu nếu đó là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình cơ quan, cá nhân mà mình quản lý đưa ra.

Trên đây là toàn bộ các quy định, thủ tục khiếu nại về quyết định thu hồi đất, để được tư vấn và hướng dẫn theo vụ việc cụ thể của bạn, xin vui lòng liên hệ:

Tổng đài luật sư tư vấn, thuê luật sư khiếu nại thu hồi đất: 1900599979

hoặc Email: dragonlawfirm@gmail.com

>>>Xem thêm: Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

 

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone