Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Mẫu đơn cho tặng đất đai mới nhất

Cập nhập: 17/11/2021 - Công ty luật Dragon

Soạn thảo mẫu đơn cho tặng đất là một trong những bước quan trọng trong quá trình cho tặng quyền sử dụng đất hợp pháp. Nhiều người băn khoăn liệu mẫu đơn cho tặng đất viết tay có được pháp luật công nhận hay không? Cùng tìm hiểu câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây và tham khảo mẫu đơn cho tặng đất viết tay đầy đủ nhất 2021.

1. Mẫu đơn cho tặng đất viết tay có hợp pháp không?

Mẫu đơn cho tặng đất còn được gọi là hợp đồng dân sự. Đó là sự thỏa thuận giữa hai bên trong một giao dịch dân sự, giữa bên cho quyền sử dụng đất và bên được tặng quyền sử dụng đất.
 
Mẫu đơn cho tặng/ chuyển nhượng đất viết tay
 
Mẫu đơn cho tặng đất viết tay phải được công chứng thì mới có giá trị pháp lý
 
Đơn cho tặng đất viết tay có giá trị pháp lý ngang với đơn cho tặng đất đánh máy. Bên tặng sẽ chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng mà không cần phải đền bù tiền.
 
Căn cứ theo Luật đất đai năm 2013, đơn cho tặng đất hay hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng đất đều phải được công chứng, chứng thực. Chỉ ngoại trừ trường hợp đi thuê lại quyền sử dụng đất. Do đó, mẫu đơn cho tặng đất viết tay chỉ được công nhận là hợp pháp nếu được các văn phòng công chứng hay ủy ban nhân dân xã huyện chứng thực.

2. Giấy tờ công chứng mẫu đơn cho tặng đất viết tay

Việc cho tặng đất cần phải được thể hiện trên văn bản rõ ràng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. Để chứng thực mẫu đơn cho tặng đất, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:
 
-  Phiếu yêu cầu công chứng
-  Dự thảo hợp đồng cho tặng
- Giấy tờ tùy thân bao gồm: chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có), giấy khai sinh (trường hợp để chứng minh quan hệ huyết thống giữa người cho và người được cho)
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bản vẽ hiện trạng và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tài sản (có thể là di chúc, văn bản thừa kế hoặc các thỏa thuận tài sản riêng)

3. Nội dung trong mẫu đơn cho tặng đất

Mẫu đơn cho tặng đất viết tay như thế nào thì không phải ai cũng biết. Trên thực tế, không có bất cứ một khuôn mẫu chung nào quy định cho loại đơn này. Tuy nhiên, về cơ bản, đơn cho tặng đất cần phải đảm bảo các nội dung sau:
 
- Thông tin bên cho và bên được cho, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của người cho tặng
- Thông tin tài sản quyền sử dụng đất cho tặng, chi tiết về đặc điểm loại hình, vị trí, diện tích, tài sản gắn liền trên đất cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Thời điểm chuyển giao cho tặng
- Nghĩa vụ nộp thuế và các loại phí liên quan thuộc về bên cho hay bên được cho, bắt đầu từ thời gian nào
-  Phương thức được sử dụng để giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp
-  Cam kết của hai bên trong giấy tờ cho, tặng là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc, đe dọa hay cưỡng chế.
-  Cả hai bên cho và được cho tặng đều phải ký ghi rõ họ tên. Sau đó tới cơ quan hành chính Nhà nước hoặc văn phòng công chứng để chứng thực giấy tờ trên. Mục đích nhằm đảm bảo tính pháp lý cho mẫu đơn cho tặng đất.

4. Thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất hợp pháp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Mẫu đơn cho tặng đất
 
-  Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
-  Bản sao công chứng các giấy tờ gồm: giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ hộ khẩu gia đình
-   Biên bản trích đo thửa đất đã có sự xác nhận của các hộ giáp ranh
-   Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất cho tặng

Bước 3: Văn phòng đất đai sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

- Gửi thông tin địa chính tới Cơ quan thuế nhằm mục đích xác định và thông báo nghĩa vụ thuế
-  Xác nhận các nội dung thay đổi trong giấy chứng nhận đã cấp
-  Chỉnh lý và cập nhận sự thay đổi vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

Bước 4: Gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được tặng

5. Mẫu đơn cho tặng đất viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

… , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

- Căn cứ Luật Đất đai 2013

- Căn cứ Luật công chứng 2014

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. , tại chúng tôi gồm:

BÊN TẶNG CHO: (BÊN A)

Họ và tên: ....................................

Sinh năm: ...................................

Địa chỉ cư trú: .....................................

CMND/CCCD số: .... Ngày cấp:  ..... Nơi cấp: ......

Số điện thoại: .........................................................

BÊN NHẬN TẶNG CHO: (BÊN B)

Họ và tên: .....................................

Sinh năm: .....................................

Địa chỉ cư trú: .........................................

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:  .... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: .......................................................

Hai bên đã đồng ý tặng cho quyền sử dụng đất gồm các điều khoản đã thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số ….., cấp ngày ………………… , cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...........

- Tờ bản đồ số: .............

- Địa chỉ  thửa đất: ..................

- Diện tích: ...... m2 (bằng chữ: …………………………………………)

- Hình thức sử dụng: .......................................................................

- Thời hạn sử dụng: .......................................................................

- Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................

- Giá trị quyền sử dụng đất là đồng (bằng chữ:…………………………)

 

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B vào thời điểm

2.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do Bên … chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thể giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

5.1. Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, thửa đất ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật

- Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng này thì thửa đất không có tranh chấp và quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc

- Thực hiện đúng và đầy  đủ các thỏa  thuận đã ghi trong hợp đồng này.

5.2. Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật

- Đã xam xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc

- Thực hiện đúng và đầy  đủ các thỏa  thuận đã ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hơp đồng này. Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản.

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày … tháng … năm … tại tôi …………………. Công chứng viên, Phòng công chứng số ……………………….., tỉnh/thành phố  

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ......................................................................................................................................và bên B là …….................................................................……............................. các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ,  ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bản chính;

              + Bên B ....... bản chính;

              Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 
 
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn mẫu đơn cho tặng đất chi tiết nhất. Mọi vướng mắc liên quan đến giấy tờ này, hãy liên hệ ngay với Luật Dragon để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất!
 
>>> Xem ngay: Phí thuê luật sư soạn thảo hợp đồng cho tặng - chuyển nhượng đất trọn gói
 

 

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone