Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất cho con mới nhất 2023

Cập nhập: 3/23/2023 5:13:25 PM - Công ty luật Dragon

Bạn đang muốn ủy quyền cho con của bạn sử dụng nhà đất của bạn? Bạn không biết cách viết giấy ủy quyền nhà đất cho con như thế nào cho hợp lệ? Nếu bạn đang cùng những thắc mắc trên, hãy đọc bài viết này của Công ty Luật Dragon để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Mẫu giấy ủy quyền nhà đất cho con mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Chúng tôi gồm có:..............

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên: ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................

Số CMND/CCCD: ................................... 

Ngày cấp: ............... Nơi cấp: ................... 

Địa chỉ thường trú: .................................. 

Số điện thoại liên hệ: ................................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên: ................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................. 

Số CMND/CCCD: .....................................

Ngày cấp: ............... Nơi cấp:................... 

Địa chỉ thường trú: .................................. 

Số điện thoại liên hệ: ................................. 

Hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền này với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ ỦY QUYỀN

.........................................................................

ĐIỀU 2: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt và nhân danh bên A thực hiện các nội dung được bên A ủy quyền cụ thể dưới đây:

(i) Quản lý và sử dụng toàn bộ thửa đất nêu trên;

(ii) Thực hiện các thủ tục để xin caao "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" đối với thửa đất được giao theo Quyết định nêu trên. Được nhận bản chính "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao. Bên B được bảo quản "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" được cấp nêu trên.

(iii) Sau khi nhận được "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" đối với thửa đất được giao nêu trên, bên B được toàn quyền định đoạt, chuyển dịch (bán, cho thuê, cho mượn, trao đổi, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh) thửa đất nói trên theo quy định của pháp luật. Giá cả và các điều kiện chuyển dịch do bên B tự quyết định. Bên B được nhận, quản lý số tiền chuyển dịch thửa đất nêu trên.

(iv) Khi thực hiện các nội dung ủy quyền, bên B được lập và ký các giấy tờ cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định đồng thời được thay mặt bên A nộp các khoản chi phí phát sinh từ việc được ủy quyền nói trên.

(v) Trong thời gian Hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực, bên B được ủy quyền lại cho người thứ ba tiếp tục thực hiện các nội dung được bên A theo ủy quyền theo bản Hợp đồng này.

Bên B đồng ý nhận và thực hiện các việc được Bên A ủy quyền nêu trên.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ THÙ LAO 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày được công chứng và hết hiệu lực khi bên B đã thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc hết hiệu lục theo quy định của pháp luật.

Bên B không yêu cầu bên A phải trả thù lao để thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 4. CAM ĐOAN CỦA HAI BÊN

Bên A cam đoan:

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện các việc được bên A ủy quyền.

Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

Tại thời điểm ký Hợp đồng này, bên A chưa ủy quyền cho ai thực hiện nội dung ủy quyền nói trên.

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện các việc trong phạm vi được bên A ủy quyền theo Hợp đồng này;

Thông báo kịp thời cho bên A về việc thực hiện các nội dung được bên A ủy quyền.

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Thưc hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

               BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                           BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 

                                                                                                    

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

................................................................................

SỐ CÔNG CHỨNG: .............................................. Công chứng viên .......................

2. Giấy uỷ quyền nhà đất cho con là gì?

Giấy uỷ quyền sử dụng nhà đất cho con là một văn bản pháp lý giữa hai bên, bao gồm bên sử dụng đất và bên được ủy quyền sử dụng đất. Mục đích của giấy uỷ quyền là để con cái có quyền sử dụng nhà đất như một người chủ thực sự, thay mặt cho cha mẹ với trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể giữa hai bên được ghi rõ trong giấy ủy quyền.

Cụ thể, giấy uỷ quyền sử dụng nhà đất cho phép bên được ủy quyền sử dụng đất (là con cái) có quyền sử dụng và quản lý phần đất đai được ủy quyền từ bên sử dụng đất  (là cha mẹ) trong một khoảng thời gian nhất định được ghi trong giấy ủy quyền. Việc này giúp cho con cái có thể sử dụng phần đất đai đó cho mục đích sử dụng của mình, như xây dựng nhà ở hoặc kinh doanh.

Trong giấy uỷ quyền sử dụng đất, hai bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện cụ thể, bao gồm thời gian ủy quyền, mục đích sử dụng đất, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên liên quan. Thỏa thuận này phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành và được ghi chép một cách rõ ràng, chi tiết trong văn bản.

3. Quy trình ủy quyền nhà đất cho con

Để thực hiện việc ủy quyền nhà đất cho con được thuận lợi, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

Bố mẹ (bên ủy quyền) cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- CMND/CCCD/hộ chiếu của tất cả những người có tên trong sổ đỏ

- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

- Giấy ủy quyền sử dụng đất.

Con cái (bên được ủy quyền) cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- CMND/CCCD/hộ chiếu.

- Phiếu yêu cầu công chứng.

Quy trình thực hiện

Quy trình ủy quyền nhà đất cho con sẽ diễn ra với các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại văn phong công chứng gần nhất hoặc ra UBND cấp xã/phường để được chứng thực.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

+ Công chứng viên tiếp nhận & kiểm tra hồ sơ của bạn..

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chứng viên sẽ tiến hành ghi thông tin vào sổ công chứng.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, phòng công chứng sẽ hướng dẫn bạn bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, phòng công chứng giải thích lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Ký giấy ủy quyền sử dụng đất

+ Hai bên ủy quyền và được ủy quyền sẽ cùng ký vào văn bản ủy quyền trước sự chứng kiến của công chứng viên.

+ Công chứng viên sẽ đóng dấu và ký chứng nhận vào giấy ủy quyền bản gốc.

Bước 4: Nộp lệ phí

Công chứng viên thu lệ phí theo quy định và trao lại bản gốc giấy ủy quyền cho gia đình để tự quản lý.

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu giấy ủy quyền nhà đất cho con và những thông tin liên quan đến giấy tờ thủ tục khi thực hiện tại các cơ quan công chứng. Hy vọng với những thông tin trên, Công ty Luật Dragon đã giúp bạn có thể nhanh chóng thực hiện được việc ủy quyền của mình một cách thuận lợi.

>>> Nếu đang gặp khó khăn về luật nhà đất, xem ngay: Văn phòng luật sư giỏi đất đai tại Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi tại:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900.599.979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Số 102, lô 14 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone