Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất

Cập nhập: 16/2/2022 - Công ty luật Dragon

Khiếu nại về đất đai diễn ra thường xuyên trong xã hội hiện nay. Đây là cách giúp các cá nhân và tổ chức có thể tự bảo vệ quyền lợi với phạm vi đất đai của mình. Vậy khi muốn khiếu nại về đất đai cần phải viết mẫu đơn như thế nào? Tham khảo ngay mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2022 mà Luật Dragon giới thiệu trong bài viết dưới đây!

 1. Đơn khiếu nại đất đai là gì?

Khiếu nại đất đai là việc cơ quan, tổ chức và cá nhân đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét lại quyết định hành chính, hay hành vi hành chính liên quan đất đai, nếu có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi ấy là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi có mong muốn khiếu nại về đất đai, cơ quan, tổ chức và cá nhân sẽ làm đơn khiếu nại đất đai, gửi đến cơ quan Nhà nước.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nộp đơn khiếu nại đất đai cũng được giải quyết. Bao gồm các trường hợp cụ thể sau đây:

Khiếu nại đất đai
 Khiếu nại đất đai khi có căn cứ cho rằng hành vi đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình

-         Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trong cơ quan nhà nước, chỉ đạo điều hành cơ quan cấp dưới có những quy phạm pháp luật  do cơ quan Nhà nước ban hành theo đúng thủ tục
-         Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính thuộc bí mật quốc gia
-         Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính không liên quan đến quyền và lợi ích của người khiếu nại
-         Người khiếu nại không có đủ năng lực hành vi dân sự, không có người đại diện hợp pháp
-         Người đại diện không hợp pháp nộp đơn khiếu nại
-         Đơn khiếu nại không hợp lệ
-         Hiệu lực khiếu nại đã hết
-         Đã có văn bản thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại
-         Khiếu nại đang được Tòa án thụ lý giải quyết hoặc đã được giải quyết bằng bản án

2. Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu?

Không có một cơ quan chuyên biệt nào để giải quyết đơn khiếu nại đất đai. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khiếu nại có thể nộp đơn đến Bộ Trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thanh tra các cấp để được giải quyết thỏa đáng.

3. Trình tự nộp đơn khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai chỉ được giải quyết khi có đơn khiếu nại đất đai gửi về Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước luôn khuyến khích các cá nhân và tổ chức có thể tự hòa giải với nhau. Trong trường hợp không thể hòa giải được thì sẽ nộp đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để được giải quyết.

Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu
 Nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được thụ lý giải quyết

Trường hợp khiếu nại bằng đơn thư thì người khiếu nại phải ghi rõ họ tế, địa chỉ, tên cơ quan tổ chức, cá nhân bị khiếu nại. Nội dung khiếu nại về đất đai đang cần yêu cầu giải quyết. Đơn khiếu nại đất đai cần được ký ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.
Nếu người khiếu nại đến trự tiếp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại hoàn thiện đơn hoặc ghi nhận việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ.

4. Thủ tục giải quyết đơn khiếu nại đất đai

-         Người khiếu nại nộp đến đến UBND có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ thụ lý giải quyết và thông báo trong thời hạn 10 ngày
-         UBND tiến hành xác minh những nội dung trong đơn khiếu nại
-         Người giải quyết khiếu nại sẽ tiến hành tổ chức đối thoại trực tiếp. Kết quả của quá trình đối thoại trực tiếp sẽ là căn cứ để giải quyết khiếu nại sau này
-         Ra quyết định khiếu nại lần đầu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại. Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định trên thì có thể tiếp tục khiếu nại lần 2 ở cấp cao hơn hoặc gửi đơn kiện đến Tòa án

5. Cách viết đơn khiếu nại đất đai chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

.........ngày......tháng.......năm............


ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ ................


Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.................

Tôi tên là: ............................................ Sinh năm....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:...........................

Cấp ngày..... tháng.... năm...... tại............................................

Địa chỉ:.......................................................................................

Xin trình bày sự việc như sau:

................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã ......... Huyện ..............Tỉnh ................................ xử lý hành vi lấn đất của bà (ông) .........................................để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa đất......................... là ....mét đất như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.


Tôi gửi kèm theo đơn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........ ngày...... tháng ... năm ......... 

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

Kính đơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2022

Đơn khiếu nại là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc khiếu nại đất đai. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại mới nhất năm 2022 mà chúng tôi chia sẻ ngay dưới đây:

Mẫu đơn khiếu nại đất đai
Mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2022

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn những thông tin liên quan đến khiếu nại đất đai. Đây được xem là quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những hành vi được cho là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp ấy. Mọi vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hoặc giải quyết khiếu nại đất đai, xin vui lòng liên hệ với Luật sư đất đai Dragon để được thuê luật sư tư vấn trong thời gian sớm nhất!

>>> Xem ngay: Kinh nghiệm thuê luật sư Hà Nội tư vấn pháp luật
 

 

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone