Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Phom mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất giữa bên mua và bên bán chưa qua công chứng

Cập nhập: 11/16/2023 1:11:51 AM - Công ty luật Dragon

Công ty luật Dragon cung cấp phom mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gắn liền tài sản trên đất như sau giữa Bên Mua và Bên Bán tự thỏa thuận là bước đệm về lộ trình thực hiện và thanh toán trước khi qua văn phòng công chứng ký kết chính thức.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

                                                                                                                                          

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên: .........................................    Sinh năm: ........................

Số điện thoại: .....................

CMTND/CCCD:   ...................    Cấp ngày      .......................           Do Công an TP Hà Nội.

Trú tại địa chỉ: .................................................................................................................................................

Và vợ là:

Họ và tên: ......................            Sinh năm: .........................

CMTND/CCCD:   ..................................        Cấp ngày:..........................  Do: QLHCVTTXH

Trú tại địa chỉ:..............................................................................

Điện thoại: ...................................................

Tài khoản ngân hàng: Số TK .......................... – Ngân hàng Techcombank – Hà Nội

 

(Dưới đây, Bên chuyển nhượng được gọi tắt là Bên A)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên  : .......................................................

CMTND/CCCD:   ......................         Cấp ngày:     .....................     Do: QLHCVTTXH

Địa chỉ       : .....................................................................................................................................

Điện thoại             : .............................

Và vợ là:

Họ và tên: .......................         Sinh năm: ......................

CMTND/CCCD:   ..............................      Cấp ngày.............................                   Do QLHCVTTXH

Địa chỉ       : .......................................................

Điện thoại: ................................

(Dưới đây, Bên nhận chuyển nhượng được gọi tắt là Bên B)

 

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng Hợp đồng

1.1.  Đối tượng của Hợp đồng là toàn bộ thửa đất và tài sản gắn liền với đất nay tại địa chỉ số.............. ngõ........phố ............... phường ........., quận ............... thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của bên A theo Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số .............., số vào sổ cấp GCN: ............... UBND............ cấp ngày .........(sau đây gọi là Giấy chứng nhận) đã được sang tên cho ............... sinh năm .......... có CMTND số ......, hộ khẩu thường trú tại số ..................do ..............................

1.2.   Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên, cụ thể như sau:

        a/    Đất ở:

- Thửa đất số Ô số ........, tờ bản đồ số ......

- Diện tích: ...............

- Hình thức sử dụng: .........

- Mục đích sử dụng: ................

- Thời hạn sử dụng: .................

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất theo chuyển nhượng từ ............. và ............. tại ...................................( nếu có trích dẫn)

       b/     Nhà ở:

- Loại nhà ở:............

- Diện tích xây dựng: ...........

- Diện tích sàn (sử dụng):  ……………  

- Cấp (hạng): …………………..

- Hình thức sở hữu: ............

1.3.   Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên với các điều kiện chuyển nhượng được quy định dưới đây.

ĐIỀU 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

2.1.   Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên được hai bên thoả thuận là ........................ (Bằng chữ: ........................).

          Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân của bên A, phí và lệ phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

2.2.  Phương thức thanh toán:

          Giá chuyển nhượng quy định tại khoảng 2.1 Điều này được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc theo quy định của pháp luật thể hiện qua các giai đoạn sau:

          - Giai đoạn 1: ......................... Bên B (làm thủ tục) đặt cọc cho bên A số tiền là ............... (Bằng chữ: ..........) bằng hình thức chuyển khoản vào TK ............... với số TK: ............ – Ngân hàng ............ – Hà Nội . Để bên A chuẩn bị các thủ tục phô tô công chứng các giấy tờ như: CCCD/CMT, Sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, thanh toán thuế đất sử dụng hàng năm, giấy xác nhận tình trạng độc thân, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Bên A bàn giao cho Bên B.

.

          - Giai đoạn 2:  Ngay sau khi làm xong thủ tục ký kết công chứng về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên A và bên B được phát hành, bên B thanh toán cho bên A số tiền là .....................(Bằng chữ: ..............................................).

Đồng thời Bên A bàn giao các giấy tờ cho bên B như: giao đất cho bên B và ký biên bản bàn giao tiền /đất cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc; chứng từ/ hóa đơn/ giấy xác nhận đóng thuế đất hàng năm, CMT/ CCCD, Sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn/ Giấy xác nhận độc thân/ Bản án có hiệu lực của tòa án phải Pho tô công chứng mới nhất có hiệu lực và tạo điều kiện cho Bên B thuận tiện làm thủ tục chuyển nhượng sang tên.

Giai đoạn 3: Ngay sau khi Bên B làm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cơ quan có thẩm quyền, Bên B thanh toán nốt số tiền còn lại cho Bên A với số tiền là: ...................... (...........................).

ĐIỀU 3:  Nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí

          Hai bên thoả thuận:

- Bên A chịu trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế thu nhập cá nhân, phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phí và lệ phí đất hàng năm có trừ phần nghĩa vụ thuế, phí của bên A.

- Bên B chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục sang tên tại cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm phí chuyển nhượng sang tên.

ĐIỀU 4: Bàn giao tài sản

          Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này, bên A bàn giao toàn bộ giấy tờ cho Bên B và Bên A tự nguyện xác nhận đã bàn giao cho bên B toàn bộ thửa đất, căn nhà cùng toàn bộ tài sản có trong căn nhà (Nếu có) nêu trên bao gồm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ khi ký kết hợp đồng này, các tài sản trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp hợp pháp của bên B. Bên B được quyền sử dụng, chiếm hữu, định đoạt số tài sản này.

ĐIỀU 5: Phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi tranh chấp xảy ra, giá trị chuyển nhượng được thể hiện trong hợp đồng này sẽ được làm căn cứ để xác định về giá trị chuyển nhượng thực tế của thửa đất đồng thời tài sản (cụ thể là Bất động sản) là đối tượng theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này sẽ là tài sản đảm bảo tiếp tục thực hiện chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất cho bên B, ngoài ra bất động sản này sẽ là đối tượng để phong tỏa tài sản, kiểm kê, niêm phong và là tài sản đảm bảo thi hành án.

ĐIỀU 6: Cam đoan của các bên

          Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

6.1.   Bên A cam đoan:

          - Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

          - Thửa đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên A. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

          - Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

          - Không bị ràng buộc hoặc hạn chế chuyển dịch bởi các việc: Thế chấp, hứa chuyển nhượng, nhận đặt cọc, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho m­ư­ợn, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc uỷ quyền cho ng­­ười khác thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất;

          - Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;

          - Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

6.2.   Bên B cam đoan:

          - Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

          - Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

          - Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;

          - Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: Điều khoản cuối cùng

7.1.   Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hay huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản.

7.2.   Hai bên đã đọc Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.  

                                                                              

Hà Nội, ngày……., tháng…….năm…….

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                     BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                                  

                                                                            NGƯỜI LÀM CHỨNG 

===================================================

Để tư vấn thêm về nội dung trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979 / 0983019109

Website: http://congtyluatdragon.com         Email : dragonlawfirm@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty Luật tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Công ty luật tại Hải Phòng: Số 102, Lô 14, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng..

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone