Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Phom mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gắn liền tài sản trên đất

Cập nhập: 11/16/2023 12:55:25 AM - Công ty luật Dragon

Hiện nay rất các trang mạng, các luật sư tư vấn đều có các phom mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên để lựa chọn các phom mẫu, Quý khách hàng cần lưu ý liên quan đến phần nội dung của hợp đồng đặt cọc.

 Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu chuyển nhượng mua bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, Công ty luật Dragon cung cấp phom mẫu văn bản để hỗ trợ cho các cá nhân tổ chức khách hàng cân nhắc và lựa chọn.

Hiện nay rất các trang mạng, các luật sư tư vấn đều có các phom mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên để lựa chọn các phom mẫu, Quý khách hàng cần lưu ý liên quan đến phần nội dung của hợp đồng đặt cọc.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

=====@=====

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

Tại địa chỉ:…………………………………………………………………………...

Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN ĐẶT CỌC (gọi là bên A)

Đại diện Ông:……………………………………; Sinh ngày…………………….

CMND:………………do Công an …….. thành phố…………..cấp ngày……….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

MST:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (gọi là bên B)

Ông:……………………………………; Sinh ngày………………………………...

CMND:……………… do Công an ………thành phố…………..cấp ngày………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………….

Và vợ là bà:……………………............; Sinh ngày……………………..

CMND:……………….do Công an…..……thành phố…………..cấp ngày………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

ĐIỀU 1: Mục đích đặt cọc

Bên A đặt cọc cho Bên B để làm căn cứ thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:………………..................................................

…………………………………………………………………………………….....

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………………………………….

Vào sổ :………………………………………………………………………………

Do………………………………………………cấp ngày…………………………..

Diện tích : …………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: Giá trị chuyển nhượng và tài sản đặt cọc.

Hai bên thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ tài sản và diện tích đất nêu trong Điều 01 hợp đồng (căn cứ theo diện tích số đo thực trạng của mảnh đất, sau khi đo đạc để là cơ sở thực hiện việc chuyển nhượng) là :

:…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………......

Theo đó, Bên A sẽ đặt cọc số tiền: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

để làm căn cứ cho việc chuyển nhượng sau này.

ĐIỀU 3: Thời hạn đặt cọc và quyền lợi của Bên A, Bên B

Thời hạn đặt cọc là: tối đa 30 (Ba mươi )ngày, kể từ ngày hai bên ký hợp đồng đặt cọc, trong thời gian này Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận và thống nhất thời gian để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Nếu bên A từ chối giao dịch hoặc không thực hiện được giao dịch do lỗi của bên A thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc; trong trường hợp Bên B từ chối giao dịch hoặc không thực hiện được giao dịch do lỗi của bên B thì bên B sẽ phải trả lại số tiền đặt cọc và 1(một) khoản tiền tương ứng bằng 100% số tiền đặt cọc cho Bên A.

ĐIỀU 4: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết tển nguyên tắc trôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tài sản bất động sản, trong quá trình mua bán chuyển nhượng sẽ là tài sản đảm bảo cho việc ngăn chặn, phong tỏa, cấm giao dịch chuyển nhượng, đảm bảo thi hành án.

ĐIỀU 5: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.     Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2.     Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3.     Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

4.     Đến hết thời hạn đặt cọc, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với diện tích mảnh đất (theo hiện trạng thực tế) cho bên B. Đồng thời bên B có nghĩa vụ bàn giao bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao giấy xác nhận đóng thuế đất hàng năm (xác định không nợ thuế đất), chứng minh thư, sổ hổ khẩu, đăng ký kết hôn/ giấy xác nhận độc thân/ bản án có hiệu lực của tòa án (photo công chứng ), và hợp tác tích cực trong việc hoàn thiện thủ tục bàn giao đất, ký công chứng mua bán theo quy định của pháp luật.

5.     Bên B chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, Bên A chịu trách nhiệm thuế sang tên và sẽ làm thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền trong việc sang tên chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6.     Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này;

7.     Hợp đồng này được chia làm 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày…….tháng……năm…….

                                                           ….…………, ngày……tháng…….năm…….

         

BÊN ĐẶT CỌC                                                    BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(ký, ghi rõ họ tên)                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                            NGƯỜI LÀM CHỨNG

===================================================

Mọi thắc mắc về phom mẫu và nội dung trong hợp đồng đặt cọc vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979 / 0983019109

Website: http://congtyluatdragon.com         Email : dragonlawfirm@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty Luật tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Công ty luật tại Hải Phòng: Số 102, Lô 14, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng..

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone