Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật sư bào chữa là gì? Cách viết giấy yêu cầu luật sư bảo vệ

Cập nhập: 7/12/2021 3:59:50 PM - Công ty luật Dragon

Việc nhờ những người có chuyên môn hỗ trợ để việc tố tụng diễn ra tốt đẹp và đạt kết quả tốt hơn là điều nhiều người đã làm. Bài viết sau sẽ giới thiệu một số mẫu đơn yêu cầu luật sư bào chữa mới nhất để các bạn tham khảo.

1. Luật sư bào chữa là gì?

Để biết được luật sư bào chữa là người bảo vệ bị cáo hoặc là người bảo vệ cho người khởi kiện trong tố tụng hành chính/ hình sự hoặc các lĩnh vực khác.

Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa là gì?

>>> Xem ngay: Chi phí thuê luật sư bào chữa bao nhiêu?

Luật sư bảo vệ

Danh xưng luật sư chỉ những người đủ kiến thức về luật pháp một nước hoặc nhiều nước. Những người này có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của nhà nước và được cấp giấy phép hành nghề. Họ thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Những người này thường sẽ tham gia vào những vụ án tố tụng với những vai trò khác nhau tùy theo thân chủ của mình. Dù như thế nào, luật sư hoạt động để bảo vệ thân chủ của mình một cách tốt nhất dựa trên những quy định luật pháp của nước nơi họ làm việc. Hoạt động của luật sư hoặc đoàn luật sư thường mang tính chất chuyên nghiệp.

Vai trò của luật sư bào chữa

Vai trò của luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa

Thuật ngữ “người bào chữa” dùng để chỉ những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng. Những người này sẽ thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự. Mục đích nhằm để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ mình chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo. Việc này giúp giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của họ.

Hơn nữa, việc này cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án nhanh hơn. Những người bào chữa có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự. Những người này có thể là luật sư hoặc người thân thuộc của bị cáo, nếu đủ kinh nghiệm để thực hiện.

2. Vai trò của Luật sư bào chữa là gì?

Vậy tóm lại, luật sư bào chữa là những người có kinh nghiệm trong việc tố tụng. Họ có kiến thức chuyên môn và được nhà nước cấp phép hành nghề. Những người này có trách nhiệm bảo vệ thân chủ của mình trong những vụ án. Dựa vào những điều luật được quy định, cần giúp cho thân chủ giảm án nhẹ nhất. 

Luật sư bào chữa có thể được bị cáo tự tìm hoặc được các cơ quan chỉ định. Với những người không đủ kinh phí hoặc không tìm được luật sư, bên viện kiểm sát, tòa án sẽ chỉ định một luật sư để thực hiện việc này. 

Mẫu đơn yêu cầu luật sư bào chưãMẫu đơn yêu cầu luật sư bào chữa 

3. Mẫu giấy yêu cầu luật sư bào chữa cho bị cáo

Đơn yêu cầu luật sư bào chữa dùng để đề nghị sắp xếp hoặc mời một luật sư biện hộ cho bị cáo. Đơn này sẽ trình bày sơ lược vụ việc để nơi nhận đơn có thể hiểu sơ lược về tội danh mà bị cáo có thể gặp phải. Từ đó sẽ sắp xếp những luật sư nhận đơn hợp lý. Bởi những luật sư sẽ có những thế mạnh giải quyết vấn đề riêng, hiểu rõ vấn đề sẽ giúp việc sắp xếp luật sư đúng nhất.

Thông thường, một đơn đều bắt đầu bằng quốc hiệu, tiêu ngữ, sau đó sẽ đến tên lá đơn. Tiếp theo là nơi mà bị cáo muốn tìm luật sư. Sau đó đến nội dung chính bao gồm họ và tên, thông tin người làm đơn, nội dung vụ việc, lời đề nghị luật sư bào chữa. Sau cùng là thông tin về địa điểm, thời gian làm đơn và xác nhận của công ty luật/ văn phòng luật sư kèm với chữ ký của người mời luật sư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

 

 

Kính gửi: ........................ ........................ ........................ ........................................... 

Họ và tên người làm đơn:  ........................ ........................ ........................ ........................

  • Sinh năm :......................................

  • Hộ khẩu thường trú :....................................................................................................

  • Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................

  • Điện thoại:...................................................................................................................

Nay bằng văn bản này, tôi xin trình bày một việc như sau:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nay, tôi đề nghị Quý công ty cử luật sư bào chữa cho tôi trong suốt quá trình tố tụng tại các cấp tòa án có thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của công ty                                                         TP.HCM, ngày …. tháng….năm......

                                                                                                             Người mời luật sư 

                                                                                                                      (Ký tên)

 

4. Mẫu đơn từ chối luật sư bào chữa

Mẫu đơn từ chối luật sư bào chữa đối với bị can

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN TỪ CHỐI LUẬT SƯ

Kính gửi: Tòa án nhân dân Tỉnh/ Thành phố ................

Tôi tên là: ...................................................

Ngày sinh:......................................................

Số CMND:.....................................................

Ngày cấp:......................................................       

Nơi cấp:.........................................................

Là bị can trong vụ án “............................................................”, hiện đang bị tạm giam tại…………………………………

Hôm nay, tôi làm đơn này để trình bày với Tòa án nhân dân Tỉnh/ Thành phố............................................................. về việc tôi xin từ chối luật sư ........................................................................ tham gia bào chữa trong vụ án của tôi vì lý do cá nhân.

Kính xin Tòa án nhân dân Tỉnh/ Thành phố........................................... không triệu tập luật sư.......................................trong phiên tòa lần tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

..............., ngày… tháng… năm……..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn từ chối bào chữa đối với Luật sư

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

THÔNG BÁO

TỪ CHỐI VIỆC ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA

Kính gửi: Ông/bà ..................................................

Căn cứ vào các điều 36, 72, 75, 78, 83 và 84 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra giấy tờ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự và xét thấy:

Ông/bà:............................................................................Sinh năm:......................................

Nghề nghiệp:  .......................................................................................................................

Thẻ luật sư/Thẻ trợ giúp viên pháp lý/CMND/Thẻ CCCD số:.............................................

Cấp ngày............tháng............năm........................

Nơi cấp:.................................................. không đủ điều kiện đăng ký bào chữa cho (1): ............................................................................... theo quy định tại khoản 5 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thuộc vụ án/vụ việc:.......................................................................

Lý do từ chối đăng ký bào chữa (2): .........................................................

Cơ quan ............................... thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trại tạm giam/Nhà tạm giữ..............

- Hồ sơ 02 bản.

..............................

 

(1) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, đương sự;

 

(2) Ghi rõ lý do từ chối đăng ký bào chữa.

5. Thủ tục mời luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi

Để có thể mời luật sư bào chữa, bị cáo hoặc người thân của bị cáo cần xác định rõ những tội danh mà mình có thể bị tuyên phạt. Với trường hợp tự tìm luật sư, cần tìm địa điểm uy tín, có thâm niên giải quyết những vụ việc tương tự. Điều này có thể tìm kiếm trên các trang mạng xã hội hoặc liên hệ với những cá nhân biết thông tin liên quan để tìm kiếm.

Với những người không có đủ điều kiện để tìm luật sư bên ngoài có thể để các cơ quan chức năng lo liệu việc này. Hầu hết các vụ án hình sự sẽ có luật sư bào chữa. Dù vậy, nếu được nên tìm nơi có luật sư uy tín để nhờ hỗ trợ. Việc này sẽ giúp quá trình phá án diễn ra thuận lợi cũng như người thân hay chính bản thân được hưởng mức án nhẹ nhất có thể.

Trên đây là một số thông tin cũng như hướng dẫn các mẫu đơn yêu cầu luật sư bào chữa cho một vụ án. Khi có người có nhu cầu tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ, đừng quên https://congtyluatdragon.com/. Tại đây luôn có đội ngũ luật sư đầy kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ thân chủ.

>>> Xem ngay: Phí thuê luật sư giỏi hình sự tại Hải Phòng

>>> Xem ngay: Luật sư giỏi hình sự nổi tiếng tại Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone