Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Chi phí tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Cập nhập: 2/3/2020 - Công ty luật Dragon

Với đợi ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệp, công ty Luật Dragon là đơn vị hàng đầu trong tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên của Luật sư Hà Nội cung cấp

1. Tư vấn pháp luật chung, thường xuyên cập nhật, cung cấp các văn bản mới nhất theo yêu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến nhưng không giới hạn về luật dân sự, thương mại, kinh tế, lao động, bảo hiểm,… phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

2. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng. Tư vấn luật doanh nghiệp về Điều lệ, Nội quy, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức nội bộ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tư vấn bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi tên, trụ sở (nếu có yêu cầu).

3. Tư vấn pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

4. Tư vấn, đề xuất hiệu chỉnh, khuyến nghị đối với các thỏa thuận, hợp đồng mà doanh nghiệp sẽ ký kết ở Việt Nam nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp khi tham gia ký kết Hợp đồng.

5. Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan.

6. Tư vấn pháp luật lao động, pháp luật thuế, kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

7. Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

8. Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

Phí tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

9. Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho Người lao động của Doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam như thư mời, hộ chiếu, visa, thẻ lao động, thẻ tạm trú, đăng ký tạm trú tạm vắng... theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý Người nước ngoài. Hỗ trợ các kênh thông tin về tạm trú của người Nước ngoài tại Việt Nam.

10. Đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước về các dịch vụ thủ tục, cấp phép, giấy phép con, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, an toàn thực phẩm, đa cấp vvv trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi có yêu cầu.

11. Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng với đối tác khách hàng.

12. Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.

13. Đại diện ủy quyền của doanh nghiệp tại Việt nam trong tất cả các trường hợp khi doanh nghiệp giao dịch đàm phán hay ký kết hợp đồng, Luật sư rà soát nghiên cứu các văn bản và hợp đồng trước khi khách hàng ký kết, để đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp.

14. Thay mặt doanh nghiệp đàm phán giao dịch với các cơ quan chức năng, các bên có liên quan, các con nợ đối với các khoản công nợ đến hạn phải thanh toán tại Việt Nam.

15. Cử luật sư tham gia đại diện trong các buổi họp nội bộ hoặc các giao dịch khác của doanh nghiệp tại Việt Nam khi được yêu cầu.

16. Thực hiện các công việc như: Thay đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng nhận đầu tư, thay đổi thời hạn thẻ tạm trú, thẻ lao động, các giấy phép con trong hoạt động của Doanh nghiệp....

17. Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý khác phát sinh khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt nam khi được yêu cầu. Kết quả tư vấn thường xuyên theo Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt, dưới hình thức các báo cáo theo từng công việc, từng vụ việc, và gửi cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành, hoặc theo yêu cầu hợp lý của doanh nghiệp.

Các công việc khác không được quy định tại các nội dung nói trên. Trường hợp Quý Công ty có nhu cầu thuê Luật sư Dragon thực hiện các công việc ngoài nội dung tư vấn thường xuyên, Các Bên sẽ cùng nhau thoả thuận mức phí bổ sung hoặc ký Hợp đồng tư vấn theo vụ việc.

Phương thức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên:

Tùy khối lượng và nội dung công việc tư vấn sẽ thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên với khách hàng. Luật sư Dragon sẽ đề xuất mức phí dịch vụ tư vấn từng yêu cầu đối với nội dung và phạm vi tư vấn vụ thể. Đối với doanh nghiệp ở xa, Công ty sẽ đề xuất klhoanr công tác phí phù hợp với khoảng cách địa lý.

Việc ký kết  hợp đồng tư vấn thường xuyên có thể bằng ký trực tiếp trong buổi thương thảo hoặc thông qua gmail,zalo ... với đại diện của khách hàng.

Công ty Luật DRAGON với đội ngũ Luật sư chuyên doanh nghiệp sẽ đem tới cho quý khác hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

>>>Xem ngay: Phí thuê Luật sư riêng cho doanh nghiệp

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979

Website: http://congtyluatdragon.com         Email : dragonlawfirm@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone