Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Giấy nhận nợ là gì? Những thông tin cần biết về giấy nợ 2023

Cập nhập: 7/12/2021 11:40:30 AM - Công ty luật Dragon

Có rất nhiều hình thức vay trả hiện nay. Nhiều người dựa trên hợp đồng rõ ràng, nhiều người cho vay mượn dựa trên niềm tin. Cũng có một số người chọn hình thức ghi giấy nợ. Vậy giấy nhận nợ là gì? Bài viết sau sẽ giải đáp rõ vấn đề này.

1. Giấy nhận nợ là gì?

Trước khi tìm hiểu về những thông tin liên quan, các bạn cần nắm được khái niệm cơ bản về giấy nợ cũng như đối tượng sử dụng hình thức này. Những thông tin này sẽ được cập nhật chi tiết ở các mục nhỏ bên dưới.

Giấy nhận nợ là gì?

Giấy nhận nợ có giá trị pháp lý

Khái niệm giấy nhận nợ

Giấy nợ là một văn bản dùng để xác nhận thông tin về các khoản tiền giữa bên vay và bên cho vay. Đây được xem là một giấy tờ quan trọng, có thể giúp bên cho vay an tâm về số tài sản mình đã bỏ ra. Thêm vào đó, giấy nợ cũng xác định nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã vay, đã nợ của bên vay. Đây được xem là căn cứ chứng minh quyền lợi của bên cho vay khi xảy ra tranh chấp.

Trong này cần có những thông tin quan trọng để giấy này có hiệu lực pháp lý. Những thông tin này sẽ được đề cập chi tiết trong mục bên dưới.

Đối tượng sử dụng

Với hình thức giấy nợ, mọi cá nhân, tổ chức đều có thể sử dụng được. Bởi đây là văn bản quy định quyền cũng như nghĩa vụ của 2 bên. Chỉ cần cùng nội dung có giá trị tài sản cho vay và chưa thể trả lại ngay được. Những đối tượng trong văn bản có thể là cá nhân, doanh nghiệp đối với bên cho vay tiền, bên bán hàng hoặc ngân hàng. 

Ở đây, bên A có thể là một cá nhân và bên B là một tổ chức và ngược lại. Không bắt buộc cần phải là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức. Chỉ cần có chung ràng buộc là một món nợ cần thanh toán thì giấy nợ có thể được thiết lập.

2. Giấy nhận nợ có phải tài sản không?

Theo pháp luật Việt Nam, giấy nợ cũng là một giấy tờ pháp lý xác nhận tài sản của người cho vay. Do đó, đây cũng được xem là tài sản. Mặc dù vậy, giấy nợ vẫn phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cũng như có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để có hiệu lực và trở nên hợp pháp. 

Người cho vay nên đặc biệt về các thông tin cũng như sự xác nhận của chính quyền để hợp pháp hóa giấy nợ. Từ đó tài sản của mình mới được đảm bảo và khi gặp bất cứ vấn đề gì sẽ được pháp luật bảo vệ. Nếu không có đủ thông tin, tờ giấy nợ đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa và không có giá trị pháp lý. Lúc này người cho vay có thể sẽ gặp vấn đề lớn khi đối phương lật lọng không trả.

Giấy nhận nợ được xem là tài sản

Giấy nhận nợ được xem là tài sản

3. Mẫu giấy ghi nợ viết tay mới nhất 2023

Để có thể hợp thức hóa giấy nợ, thì mọi thông tin trên đó phải được chuẩn xác, cũng như hình thức hợp lệ. Sau đây bài viết sẽ hướng dẫn những mẫu giấy nợ cơ bản nhất để những ai có nhu cầu có thể tham khảo. Hãy đọc kỹ những mục bên dưới để thực hiện đúng nhé.

Giấy nhận nợ được pháp luật bảo vệ

Giấy nhận nợ hợp lệ sẽ được pháp luật bảo vệ

Những thông tin cần thiết

Đầu tiên, người viết cần lưu ý đến những thông tin cần có trên giấy nợ. Một văn bản thông thường sẽ gồm 3 phần: phần bắt buộc về thể lệ, nội dung chính và cuối cùng là chữ ký của hai bên, cùng với bên xác nhận. Phần đầu tiên sẽ là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, sau đó là “Giấy nợ”. Tiếp đến sẽ đến nội dung chính.

Nội dung chính bao gồm: thông tin hai bên, cùng số tiền xác định là nợ. Thông tin về họ tên, năm sinh, số CMND của cả hai bên. Về số tiền cần trả sẽ nêu rõ số tiền, ngày mượn, ngày trả và lãi suất (nếu có). Tất cả thông tin phải thật cụ thể và chính xác. Sau đó là chữ ký tay của hai đại diện 2 bên, và xác nhận làm chứng giấy này là thật của một bên thứ ba để đảm bảo tính chân thật.

Mẫu giấy xác nhận nợ viết tay 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2021, tôi là người có thông tin dưới đây

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số CMTND:....................

HKTT: .........

Ngày      /  /   tôi có vay của Ông Nguyễn Văn B với số tiền 20.000.000đ (Mười triệu đồng).

Bằng giấy xác nhận nợ này tôi xác nhận có nghĩa vụ thanh toán cho Ông Nguyễn Văn B; (CCCD số: … HKTT …) số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) theo tiến độ sau:

1. Thanh toán số tiền 10.000.000đ (Sáu triệu đồng) vào ngày     /01/2022.

2. Thanh toán số tiền 10.000.000đ (Bốn triệu đồng) vào ngày     /02/2022.

Tôi đồng ý với nội dung giấy xác nhận nợ, với tinh thần minh mẫn không bị ép buộc, lừa dối tôi xác nhận dưới đây.

Hà Nội ngày     tháng       năm 2021

NGƯỜI VIẾT GIẤY

(Ký tên)

Mẫu giấy xác nhận ghi nợ và cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày .....tháng ..... năm .... , tại địa chỉ ... Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN A:

Họ và tên:..................

Số CMTND:..................

HKTT:..............................

SĐT:.....................................

BÊN B:

Họ và tên:............................

Số CMTND:............................

HKTT:.......................................

SĐT:..........................................

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày…tháng…năm 2021 Công ty … còn nợ Bên B tổng số tiền là:… đ

(Bằng chữ:…), trong đó:

- Nợ gốc:

- Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B .... cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho .....................;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ....  bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty .... và toàn bộ các thành viên trong Công ty .... (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A      BÊN B 

(Ký tên)

4. Giấy nợ viết tay có đảm bảo pháp lý không?

Tất cả các loại giấy nợ đều đảm bảo giá trị pháp lý nếu đầy đủ các thông tin trên. Sẽ không có sự phân biệt nào giữa viết tay và đánh máy. Dù vậy, việc đánh máy sẽ giúp thông tin được rõ ràng và dễ đối chiếu hơn nên được nhiều người lựa chọn hơn. Nhưng phải lưu ý, dù với bất kỳ hình thức nào, chữ ký của các bên phải là ký sống, tức ký trực tiếp, không dùng bản photo hoặc chữ ký sẵn.

Trên đây bài viết đã trả lời câu hỏi giấy nợ là gì và một số thông tin liên quan đến giấy nợ. Nếu còn chưa rõ bất cứ vấn đề gì liên hệ với Công ty Luật Dragon qua số hotline: 1900.599.979 hoặc gửi email qua địa chỉ: dragonlawfirm@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

>>> Xem ngay: Luật sư tư vấn đòi nợ chuyên nghiệp nhất

>>> Xem ngay: Dịch vụ luật sư dân sự tốt nhất Việt Nam

>>> Xem ngay: Công ty đòi nợ thuê uy tín chi phí thấp

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone