Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Nếu ly hôn quyền nuôi con thuộc về ai?

Cập nhập: 24/2/2021 - Công ty luật Dragon

Quyền nuôi con là vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp sau khi ly hôn. Khi vợ, chồng không thỏa thuận được người nuôi con và người chu cấp hàng tháng cho con sau ly hôn, Tòa án sẽ phân xử theo quy định của pháp luật.

 

Quyền nuôi con là vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp sau khi ly hôn. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không đủ khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi bản thân.

Vậy nếu ly hôn quyền nuôi con thuộc về ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Quyền nuôi con sau khi ly hôn

Theo luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định cụ thể như sau:

1.1 Đối với con dưới 36 tháng tuổi

Đối với con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi con sẽ được trực tiếp giao cho người mẹ. Ngoại trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái hoặc cha và mẹ đã có một thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Nếu ly hôn quyền nuôi con thuộc về ai

Con dưới 36 tháng tuổi thì quyền nuôi con sẽ được trực tiếp giao cho người mẹ

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nếu người cha chứng minh được người mẹ hoàn toàn không đủ điều kiện để là người trực tiếp nuôi con thì Tòa án vẫn có thẩm quyền để giao cho người cha trực tiếp nuôi con.

1.2 Đối với con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên

Đối với con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên thì cha mẹ sẽ thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con. Đồng thời thỏa thuận cả về quyền và nghĩa vụ của bên còn lại sau khi ly hôn. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ trực tiếp giao cho một bên, căn cứ vào những nguyên tắc sau:

- Dựa vào quyền lợi về mọi mặt tốt nhất cho con (căn cứ vào điều kiện kinh tế, chỗ ở, nuôi dưỡng, thời gian chăm sóc con cái...) để quyết định ai sẽ là người nuôi con

- Xem xét đến nguyện vọng của con trong trường hợp con từ đủ 07 tuổi trở lên

Tòa án sẽ phân xử quyền nuôi con nếu vợ chồng không thỏa thuận được

Tòa án sẽ trực tiếp giao cho một bên nếu cha và mẹ không tự thỏa thuận được

Tuy nhiên, khi đã xem xét đủ đến 2 yếu tố này mà cha mẹ đều không đáp ứng được thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho người giám hộ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả, là người giám hộ. Nếu anh cả, chị cả không đủ điều kiện thì anh ruột, chị ruột tiếp theo là người giám hộ, hoặc anh ruột, chị ruột khác nếu đã có thỏa thuận

- Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này cử một người trong số họ làm người giám hộ

- Nếu không có người giám hộ như các đối tượng trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột là người giám hộ

- Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên thì UBND nơi cư trú có trách nhiệm cử người giám hộ

- Trường hợp có xảy ra tranh chấp giữa người giám hộ đương nhiên hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án sẽ là người chỉ định người giám hộ nuôi con trực tiếp

2. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Tòa án có thể thay đổi quyết định về người trực tiếp nuôi con, khi có một trong những căn cứ sau:

- Cha mẹ đã có thỏa thuận khác về người trực tiếp nuôi con nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho con

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái

Thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Thay đổi quyết định người trực tiếp nuôi con nếu cha mẹ có sự thay đổi thỏa thuận

Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định thêm về một số trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên:

- Cha, mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của người khác đối với lỗi cố ý, hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái

- Có lối sống đồi trụy

- Phát tán tài sản của con

- Xúi giục, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái với đạo đức xã hội

Trên đây là những quy định mới nhất về quyền nuôi con sau khi ly hôn. Hy vọng bài viết này đã giải đáp được thắc mắc cho tất cả bạn đọc. Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe theo dõi!

>>>Xem thêm: Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình.

 

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone