Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

[Tải] Mẫu đơn đòi nợ cá nhân mới nhất 2023

Cập nhập: 2/20/2023 2:29:59 PM - Công ty luật Dragon

Khi xác lập giao dịch dân sự, việc một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thời hạn đã thỏa thuận là trái với quy định và bên còn lại có quyền khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu thanh toán nợ. Vậy thủ tục và cách viết đơn khởi kiện được thực hiện ra sao, hãy cùng Luật Dragon tìm hiểu.

1. Mẫu đơn đòi nợ cá nhân với cá nhân mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

...................….., ngày .........tháng ............năm 20…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà ………………………………………………

CMTND số: …………….. do Công an thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …, đường …….., Quận/ Huyện............., Thành phố/ Tỉnh.................

Thực hiện theo hợp đồng vay tài sản ngày …./…./20…. ký giữa Ông/Bà …… và tôi, tôi đã cho vay và giao số tiền vay theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về nội dung này.

Theo điều khoản thanh toán (Điều......) thì bên vay phải thanh toán cho bên cho vay muộn nhất vào ngày...................... Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên vay là Ông/ Bà ……...... vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng vay đã ký kết

Vậy tôi kính đề nghị Ông/Bà ……………. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/Bà ……………. không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật để buộc Ông/Bà ………….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông/Bà......................

Bên cho vay

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

-------------------------------------------------

>>> Tải về: Mẫu đơn đòi nợ cá nhân với cá nhân 2023

2. Mẫu đơn đòi nợ giữa doanh nghiệp và cá nhân mới nhất 

Bằng cách sử dụng mẫu văn bản đòi nợ này, các tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp có thể yêu cầu cá nhân thanh toán nợ (ví dụ: các tổ chức tín dụng có thể thông báo cho cá nhân về việc thanh toán khoản nợ gốc và lãi theo hạn hoặc cá nhân có thể thông báo cho cơ quan hoặc doanh nghiệp rằng họ chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Ví dụ, một cá nhân kinh doanh bán gỗ cho một doanh nghiệp gỗ để sản xuất ván ép. Sau khi giao đầy đủ khối lượng hàng hóa nhưng bên doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nốt khoản tiền theo hợp đồng, cá nhân có thể thông báo cho doanh nghiệp rằng họ chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ông HOÀNG BÌNH MINH

Thực hiện theo Hợp đồng số XXX ký ngày 20/ 06/ 2023 giữa HOÀNG BÌNH MINH và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Đô về việc mua thiết bị nội thất cho công trình nhà ở cá nhân, chúng tôi đã giao đầy đủ hàng hóa và giấy tờ theo quy định tại Điều 03 của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu về chất lượng số vào ngày 24/ 08/ 2023.

Theo các điều khoản Thanh toán hợp đồng (Điều xxx), bên mua sẽ thanh toán cho bên bán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đơn hàng.

Vậy chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại tương ứng với số tiền 300. 000. 000 đồng (bằng chữ: ba trăm triệu đồng chẵn) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Đô

Số tài khoản: 243726493770 tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Sơn Tây.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng sau khi nhận được công văn đòi nợ này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH     

LÊ THANH HẢI           

>>> Tải về: Mẫu đơn đòi nợ giữa doanh nghiệp và cá nhân mới nhất

3. Cách viết đơn đòi nợ cá nhân chính xác

Theo quy định, cá nhân cho vay khi muốn đòi nợ phải tiến hành viết đơn đòi nợ theo mẫu và để đảm bảo chính xác, người viết đơn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

- Cá nhân bị xâm hại quyền lợi khi muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đều có quyền làm đơn và nộp đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu Tòa xem xét và giải quyết. 

- Đơn khởi kiện phải thể hiện rõ họ tên và địa chỉ của người tiến hành khởi kiện và người bị kiện. Do vậy, để đảm bảo Tòa án thụ lý giải quyết thì bên khởi kiện phải xác định đúng và chính xác thông tin của bên bị kiện.

- Việc nộp đơn khởi kiện có thể được thực hiện tại nơi người khởi kiện cư trú hoặc tại nơi xảy ra sự kiện hoặc nơi cư trú của người bị kiện. Tùy vào nhu cầu mà bên khởi kiện có thể cân nhắc chọn nơi khởi kiện sao cho thuận tiện nhất.

Tuy nhiên để đảm bảo quá trình thi hành án được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn thì người khởi kiện nên khởi kiện tại Tòa án nơi cư trú của bị đơn hoặc nơi có tài sản: 

- Để Tòa án dễ theo dõi cũng như nắm bắt sự việc thì việc trình bày nội dung sự việc tại đơn khởi kiện phải được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và luôn có chứng cứ kèm theo. Việc có chứng cứ này cũng sẽ giúp cho Tòa án xác định căn cứ khởi kiện và nhanh chóng thụ lý giải quyết.

- Yêu cầu của nguyên đơn phải được thể hiện rõ tại đơn khởi kiện. Việc ghi quá chúng chung sẽ khiến Tòa án khó giải quyết triệt để cũng như không thể đáp ứng nguyện vọng của nguyên đơn.

- Trường hợp việc chậm thanh toán có làm phát sinh các khoản chi phí ngoài dự đoán hay gây ảnh hưởng đến kinh tế của mình thì bên khởi kiện có quyền yêu cầu bên bị kiến phải trả thêm lãi suất cũng như bồi thường thiệt hại cho mình.

- Để đảm bảo vụ kiện được thành công thì nguyên đơn phải đính kèm các tài liệu và chứng cứ có liên quan đến yêu cầu khởi kiện để Tòa án lấy đó làm căn cứ giải quyết.

- Lưu ý rằng tất cả chứng cứ đính kèm đơn khởi kiện phải là bản gốc và được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền thì mới có giá trị pháp lý. Tất cả bản photo sẽ không có giá trị và Tòa án sẽ yêu cầu bên khởi kiện nộp bổ sung bản chính kèm theo. 

4. Khi nào cần làm đơn đòi nợ cá nhân?

Việc đòi nợ theo quy định tại Bộ luật dân sự sẽ diễn ra theo 2 hình thức là đòi nợ cho cá nhân và đòi nợ cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ tập trung và phân tích về hình thức đòi nợ cá nhân cũng như thời gian đòi nợ hợp lý.

Xét về định nghĩa, đơn đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được bên khởi kiện lập ra để yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản vay hoặc chi phí theo giao dịch dân sự được hai bên xác lập trước đó. 

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người có quyền lợi bị ảnh hưởng nên tiến hành viết đơn đòi nợ khi bên vay nợ không thực hiện thanh toán đầy đủ khoản vay theo thời hạn mà hai bên đã xác lập. 

Để đảm bảo quyền lợi của mình thì bên cho vay cần lưu ý các vấn đề sau:

- Thông thường nội dung giấy đòi nợ sẽ thể hiện yêu cầu thanh toán đầy đủ các khoản nợ gốc, lãi suất theo thời hạn chậm trả và các chi phí bồi thường nếu việc chậm hoặc không thanh toán gây ra các tổn thất nhất định trên thực tế.

- Bên vay phải có nghĩa vụ trả đúng số tiền vay theo thỏa thuận tại giao dịch dân sự. Nếu tài sản vay là vật thì phải trả đúng vật theo đúng số lượng và chất lượng lúc vay tài sản. Trường hợp không trả đúng vật thì bên cho vay có thể quy đổi vật thành tiền theo giá trị của vật đó tại thời điểm trả nợ.

- Trường hợp hợp đồng không quy định về lãi suất nhưng khi bên vay không thanh toán đầy đủ khi đến hạn thì bên cho vay có tiền tính lãi suất và yêu cầu bên vay thanh toán lãi theo thời hạn chậm trả.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mẫu giấy đòi nợ các nhân giúp các bạn khởi kiện để lấy về những khoãn nợ khó đòi.

>>> Xem thêm: Nợ xấu nhóm 5 vay được ngân hàng nào?

Để giải quyết các vấn đề liên quan tới nợ bằng pháp lý, xin liên hệ với chúng tôi tại:

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900.599.979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Số 102, lô 14 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone