Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Mẫu công văn giải trình BHXH mới nhất

Cập nhập: 10/11/2021 - Công ty luật Dragon

Nội dung công văn giải trình BHXH, các trường hợp cần làm công văn giải trình BHXH và mẫu công văn giải trình BHXH mới nhất.

1. Công văn giải trình BHXH là gì?

Công văn giải trình BHXH là văn bản mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để giải trình với cơ quan BHXH. Khi cơ quan bảo hiểm xuống thanh tra, kiểm tra và phát hiện ra những bất thường tại doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp cần phải giải trình.
 
 
Mẫu công văn giải trình BHXH
Doanh nghiệp cần phải làm công văn giải trình BHXH khi được yêu cầu
 
Hiện nay, theo quy định của pháp luật, không có bất cứ một mẫu công văn giải trình BHXH chung nào cho các doanh nghiệp. Do đó, khi được cơ quan bảo hiểm yêu cầu giải trình, doanh nghiệp cần phải tự soạn thảo căn cứ vào tình hình thực tế và hình thức trình bày của một văn bản hành chính.

2. Các trường hợp cần làm công văn giải trình BHXH

Doanh nghiệp cần phải làm văn bản giải trình theo đúng quy định khi được cơ quan bảo hiểm yêu cầu. Các trường hợp cần làm công văn giải trình BHXH như sau:
 
Các trường hợp cần làm công văn giải trình BHXH
Trường hợp giải trình chậm đóng bảo hiểm xã hội
 
Giải trình chênh lệch số lượng người lao động tham gia bảo hiểm với số lượng lao động thực tế ở đơn vị
 
Giải trình trường hợp doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội
 
Giải trình trong trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội

3. Nội dung trong công văn giải trình BHXH

Như đã nói ở trên, hiên nay không có bất cứ một mẫu công văn giải trình BHXH chung nào dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên về cơ bản, một văn bản giải trình bảo hiểm cần phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:
 
 
Nội dung công văn giải trình bhxh cần có
Trình bày công văn giải trình theo đúng mẫu văn bản hành chính
 
- Quốc hiệu, tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày tháng làm mẫu công văn giải trình BHXH
- Các thông tin liên quan đến doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, fax (nếu có)…
- Các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, giới tính, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chức vụ đảm nhiệm trong doanh nghiệp.
- Lý do soạn công văn giải trình cơ quan bảo hiểm: ghi ngày tháng và lý do làm công văn giải trình là gì?
-  Trình bày chi tiết diễn biến vụ việc: khi trình bày diễn biến vụ việc cần phải thể hiện rõ nội dung chính, những đối tượng có liên quan (cung cấp đầy đủ thông tin về những người có liên quan bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ liên hệ, mã số thuế cá nhân…)
-  Trình bày nguyên nhân gây ra vụ việc trong công văn giải trình với cơ quan bảo hiểm
-  Đưa ra những yêu cầu của doanh nghiệp đối với cơ quan bảo hiểm hoặc mong muốn cơ quan bảo hiểm giải quyết vụ việc đã tường trình ở trên
-  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu đầy đủ
Khi gửi mẫu công văn giải trình BHXH thì doanh nghiệp cần phải gửi kèm các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến vụ việc này để làm rõ vấn đề. Tùy thuộc vào mỗi công văn giải trình khác nhau mà giấy tờ có liên quan sẽ có sự khác nhau.
 

4. Mẫu công văn giải trình BHXH nhanh chóng

 
CÔNG TY …………        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……………                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                               
                                                                            …….., ngày …tháng …..năm….
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: …………………………………..)
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận …A
Công ty A……………………đóng bảo hiểm xã hội tại quận A theo mã số TH……; mã số thuế…………..
Ngày …/tháng …/năm 2021, đơn vị nhận được thông báo số ………………ngày ………….của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận …………. về việc…………….. Công ty …………….xin được giải trình cụ thể như sau:
-         Trình bày cụ thể vụ việc tại doanh nghiệp
-         Nêu rõ nguyên nhân vụ việc (kèm số liệu nếu có)
Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình.
Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của Công ty … từ tháng ……đến hết tháng …...
Nơi nhận:
– BHXH quận ….                                                                  GIÁM ĐỐC
– Lưu: VT.TC   
 
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn mẫu công văn giải trình BHXH chi tiết nhất. Liên hệ với Luật Dragon ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!

>>> Xem thêm: Công ty Luật Hải Phòng uy tín - tư vấn miễn phí qua hotline
>>> Xem thêm: Top công ty luật sư Hà Nội chất lượng hiện nay
>>> Xem ngay: Bảng giá phí thuê luật sư mới nhất
 

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone