Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Cập nhập: 24/4/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Luật Hà Nội giới thiệu nội dung nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Nghị định này thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone