Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Cập nhập: 23/4/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Lật giới thiệu toàn văn nội dung Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014.

>>> Xem thêm: Luật Nhà ở 2014

Tải về: Luật Kinh doanh bất động sản 2014

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone