Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật Trọng tài thương mại 2010

Cập nhập: 25/4/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Luật DRAGON giới thiệu Luật Trọng tài thương mại 2010

 Luật Trọng tài thương mại 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Pháp lệnh Trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Các thỏa thuận trọng tài được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định của pháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài.

>>> Xem thêm: Luật thương mại 2005

Tải về: Luật Trọng tài thương mại 2010

zalo Phone