Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật Thương mại 2005

Cập nhập: 6/4/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Luật giới thiệu nội dung Luật Thương mại 2005

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Luật này thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Tải về: Luật Thương mại 2005

zalo Phone