Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thi hành án hình sự 2010

Cập nhập: 25/4/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Luật DRAGON giới thiệu nội dung Luật thi hành án hình sự 2010

 Luật thi hành án hình sự 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Pháp lệnh thi hành án phạt tù ngày 08 tháng 3 năm 1993, Pháp lệnh số 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù, thi hành án treo, thi hành án phạt cảnh cáo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, thi hành án phạt trục xuất, thi hành án phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.

>>> Xem thêm: Bộ luật Hình sự 2015

Tải về: Luật thi hành án hình sự 2010

zalo Phone