Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Bộ Luật hình sự năm 2015

Cập nhập: 5/3/2020 - Công ty luật Dragon

Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015./.

>>> Xem thêm: Bộ Luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2017

Tải về: Bộ Luật hình sự năm 2015

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone