Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thủ tục nhận đơn khởi kiện tại Tòa án theo Thông tư số 03/2020 của Tòa án NDTC

Cập nhập: 12/14/2020 10:32:31 AM - Công ty luật Dragon

Ngày 16/11/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 03/2020/TT-TANDTC quy định về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án.

 Ngày 16/11/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 03/2020/TT-TANDTC quy định về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án

Theo hướng dân tại Điều 2 của Thông tư thì thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án như sau:

- Khi nhận được đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; đơn khởi kiện vụ án hành chính kèm theo tài liệu, chứng chứ theo quy định tại Điều 190 của Bô luật Tố tụng dân sự, Điều 119 của Luật Tố tụng hành chính, Tòa án ghi vào sổ nhận đơn, xác nhận việc nhận đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Khoản 1 Điều 121 của Luật tố tụng hành chính.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, đơn yêu cầu theo quy định tại các trường hợp như trên, bộ phận tiếp nhận đơn xem xét đơn và báo cáo để Chánh án xử lý đơn như sau:

+ Phân công thẩm phán xem xét, giải quyết đơn khởi kiện, đơn yêu cầu theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính nếu vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 123, điểm g khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính;

+ Thực hiện thủ tục thông báo cho người khởi kiện, người yêu cầu biết về quyền được lựa chọn hòa giải, đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này nếu không thuộc trường hợp nêu trên.

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC chính thức có hiệu lực từ  ngày 01/01/2021.

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone