Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

[TẢI VỀ] Bộ Luật hình sự năm 1999 (Số 15/1999/QH10)

[TẢI VỀ] Bộ Luật hình sự năm 1999 (Số 15/1999/QH10)

Bộ Luật Hình sự 1999 số 15/1999/QH10 là quy định về tội phạm và hình phạt, cũng như thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 (Số 99/2015/QH13)

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 (Số 99/2015/QH13)

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, có số hiệu 99/2015/QH13, quy định về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra hình sự, nhiệm vụ và quyền hạn tiến hành hoạt động điều tra, Điều tra viên hình sự, quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự, và bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự. Luật này đã được ban hành vào ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự 2021 (Số 02/2021/QH15)

Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự 2021 (Số 02/2021/QH15)

Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021 số 02/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13.

[Tải về] Bộ Luật Dân Sự 2015 (SỐ 91/2015/QH13)

[Tải về] Bộ Luật Dân Sự 2015 (SỐ 91/2015/QH13)

Bộ luật dân sự 2015 vừa được ban hành ngày 24/11/2015 với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu; quyền tài sản; …

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 (SỐ 78/2015/QH13)

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 (SỐ 78/2015/QH13)

Kéo dài tuổi gọi nhập ngũ đối với sinh viên

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 Số 62/2014/QH13

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 Số 62/2014/QH13

Công ty Luật Hà Nội giới thiệu Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Luật Lý lịch tư pháp 2009 (Số 28/2009/QH12)

Luật Lý lịch tư pháp 2009 (Số 28/2009/QH12)

Luật Lý lịch tư pháp 2009, có số văn bản 28/2009/QH12, quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, việc lập Lý lịch tư pháp, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cũng như cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (Số 94/2015/QH13)

Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (Số 94/2015/QH13)

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 đã được ban hành vào ngày 25/11/2015, mang đến nhiều quy định mới về trình tự và thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam.

Luật thi hành án hình sự 2010 (Số 53/2010/QH12)

Luật thi hành án hình sự 2010 (Số 53/2010/QH12)

Công ty Luật DRAGON giới thiệu nội dung Luật thi hành án hình sự 2010

[Tải về] Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13

[Tải về] Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13

Toàn văn nội dung Bộ luật Tố Tụng hình sự

Bộ Luật hình sự năm 2015 (SỐ 100/2015/QH13)

Bộ Luật hình sự năm 2015 (SỐ 100/2015/QH13)

Luật Hình sự 2015 số 100/2015/QH13 quy định về các tội phạm, trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt và xóa án tích.

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017(Số 12/2017/QH1)

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017(Số 12/2017/QH1)

Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone