Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thực hiện thủ tục rút gọn, truy tố, xét xử tội phạm

Thực hiện thủ tục rút gọn, truy tố, xét xử tội phạm

ộ Công an yêu cầu cơ quan điều tra các cấp phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp lựa chọn một số vụ án điểm thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe vi phạm.

Sẽ khởi tố việc tung tin giả về Covid-19

Sẽ khởi tố việc tung tin giả về Covid-19

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tung tin giả về covid-19

zalo Phone