Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Trọng tài thương mại

Luật trọng tài thương mại 2010

Luật trọng tài thương mại 2010

Cập nhật: 12-07-2017

Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài...

Liên kết website