Thừa kế di sản thừa kế có thể theo một trong hai trường hợp là thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc phân chia di sản nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp.Công ty Luật DRAGON tư vấn thừa kế và di chúc theo Bộ Luật Dân sự 2015.

Tài sản thừa kế là gì?

Theo quy định của của Bộ Luật Dân sự thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khu còn sống.

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.Việc xác định di sản thừa kế mà người chết để lại căn cứ vào giấy tờ ( Điều 634 Bộ Luật dân sự 2015)

                         

Tranh chấp di dản thừa kế

Theo luật sư tư vấn về thừa kế và di chúc thì các tranh chấp khi phân chia di sản thừa kế thường có các tranh chấp như sau:

  • Tranh chấp buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại,
  • Thanh toán các khoản chi phí từ di sản hoặc yêu cầu phân chia di sản thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật)
  •  Xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.

Việc giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế có thể thực hiện bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên thừa kế không thể hòa giải có thể khởi kiện tranh chấp về thừa kế ra Tòa án có thẩm quyền. Việc mời Luật sư tư vấn thừa kế và di chúc là vô cùng quan trọng.

Tại sao nên mời Luật sư tư vấn thừa kế - di chúc?

Luật sư công ty Luật DRAGON với đội ngũ luật sư chuyên về thừa kế và di chúc sẽ tư vấn mọi thắc mắc, bảo vệ tói đa quyền và lợi ihcs hợp pháp của khách hàng. Những việc Luật sư ẽ làm đối với tranh chấp thừa kế và di chúc:

  • Tư vấn thời hiệu khởi kiện;
  • Tư vấn trình tự, hồ sơ, thủ tục khởi kiện;
  • Tư vấn soạn đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện;
  •  Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo pháp luật;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế và khởi kiện thừa kế.

Hồ sơ và án phí khởi kiện chia thừa kế vui long xem tại đây  

Liên hệ với Luật sư tư vấn thừa kế và di chúc ngay:

Tên Tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON         

Đại diện bởi Luật sư:  NGUYỄN MINH LONG

Chức vụ                      :  Giám Đốc

Mobile           :  0983.019.109                           

Trụ sở :  Phòng 6, tầng 14 tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại                 :  1900 599 979                               

Website   : www.congtyluatdragon.com/     E-mail   dragonlawfirm@gmail.com