Tên thủ tục :

THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực :

Trọng tài thương mại

Cơ quan thực hiện :

Vụ Bổ trợ tư pháp;

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân phát hiện Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập thì thông báo cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Sở Tư pháp tiến hành xem xét, xác minh, trong trường hợp bị thu hồi thì Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Giấy phép thành lập;

 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi trong thời gian quy định;

 - Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tại nước ngoài phải nộp lại Giấy phép thành lập cho Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ:  thông báo trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập

Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp về việc thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Thông báo về việc thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Lệ phí (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm;

- Không tiến hành bất kỳ hoạt động nào ghi trong Giấy phép thành lập trong vòng 5 năm liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập.

============================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691                                               

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com 

Website: http://congtyluatdragon.com