Việc xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo thực thi sở hữu trí tuệ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường.

Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ khi phát hiện hành vi xâm phạm có thể tự mình hoặc uỷ quyền đại diện cho chúng tôi xử lý các hành vi xâm phạm.

Dịch vụ của Công ty Luật Dragon trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau:
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ việc ;
- Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
- Tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền, các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước  và chủ sở hữu để xử lý vi phạm
- Yêu cầu bên vi phạm cam kết và chấm dứt hành vi vi phạm; 
- Đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của Quý khách tại Tòa án có thẩm quyền.

=================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn Luật sở hữu trí tuệ: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Website: www.congtyluatdragon.com