Tên thủ tục : CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT Nam
Lĩnh vực : Trọng tài thương mại
Cơ quan thực hiện : Vụ Bổ trợ tư pháp;

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng đại diện gửi Bộ Tư pháp.
- Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện
 
 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện;
- Giấy tờ chứng minh hợp pháp việc thành lập tổ chức trọng tài nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
- Bản sao Quyết định cử trưởng Văn phòng đại diện;
- Danh sách người nước ngoài, nhân viên Việt Nam dự kiến làm việc tại Việt Nam.
Đơn đề nghị, các giấy tờ kèm theo nếu bằng tiếng nước ngoài  phải được dịch ra tiếng Việt và đươc chứng thực theo quy  định pháp luật, giấy tờ do tổ chức nước ngài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trọng tài nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Lệ phí (nếu có): Có .
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài.
===============================
CÔNG TY LUẬT DRAGON
Luật sư: NGUYỄN MINH LONG
Tel: 04 3769 1691
Fax: 04 3769 0142
Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979