Tên thủ tục :

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Lĩnh vực :

Trọng tài thương mại

Cơ quan thực hiện :

Vụ Bổ trợ tư pháp;

 
 
Trình tự thực hiện:
- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gửi Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật;
- Bộ Tư pháp xem xét cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thành lập;
- Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
- Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài.
Lệ phí (nếu có): Có.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài.
Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại.
===============================
CÔNG TY LUẬT DRAGON
Luật sư: NGUYỄN MINH LONG
Tel: 04 3769 1691                                               
Fax: 04 3769 0142
Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979