Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Văn bản pháp luật

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 18-02-2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 Chính phủ đưa ra Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017

Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 03-12-2018

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017)

Luật  Quảng cáo 2012

Luật Quảng cáo 2012

Cập nhật: 22-06-2018

Luật Phá sản 2014

Luật Phá sản 2014

Cập nhật: 22-06-2018

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Cập nhật: 04-06-2018

Nghị quyết 01/2013 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/12/2013, những bản án trước ngày này không được căn cứ Nghị quyết này để kháng nghị. 112.821

Luật đầu tư công 2014

Luật đầu tư công 2014

Cập nhật: 26-03-2018

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

Cập nhật: 26-03-2018

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế 2008

Cập nhật: 19-06-2017

Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 19-06-2017

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

Cập nhật: 19-06-2017

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Cập nhật: 19-06-2017

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Cập nhật: 13-06-2017

Liên kết website