Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Cập nhật: 13-06-2017

Luật thuế xuất, nhập khẩu

Luật thuế xuất, nhập khẩu

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Liên kết website