Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật doanh nghiệp

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 18-02-2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 Chính phủ đưa ra Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Luật  Quảng cáo 2012

Luật Quảng cáo 2012

Cập nhật: 22-06-2018

Luật Phá sản 2014

Luật Phá sản 2014

Cập nhật: 22-06-2018

Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 28-10-2017

VĂN BẢN HỢP NHẤT 04/VBHN-VPQH NĂM 2013 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH.

Mẫu thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 28-10-2017

Mẫu thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh

Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh

Cập nhật: 27-10-2017

Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh

Liên kết website