Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và sự đánh giá cao của khách hàng trong thời gian qua, Công ty Luật Dragon tin tưởng rằng cũng sẽ đem đến sự tin tưởng của quý vị vào dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế ban kiểm soát của chúng tôi.

Ban Kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên thực hiện giám sát, kiểm tra về: tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ đã được ban hành của Công ty; việc ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính; việc thực hiện kế toán quản trị nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông.

Các nội dung cơ bản Công ty Luật Dragon tư vấn và hoàn thiện Quy chế Ban kiểm soát:

Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty;

Trách nhiệm pháp lý của Ban Kiểm soát;

Tiêu chuẩn của các thành viên Ban Kiểm soát;

Các quy định về bãi miễn thành viên Ban kiểm soát;

Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trng việc ghi chép sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính;

- Quan hệ của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên;

- Các quyền và nghĩa vụ khác có liên quan;

Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều kiện làm việc của Ban kiểm soát: Các quy định về đảm bảo vật chất, kinh phí hoạt động.

 ==================================

Công ty Luật Dragon

Tổng đài tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến 1900599979
Website: www.congtyluatdragon.vn
Email : dragonlawfirm@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon
Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.