Tên thủ tục :

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT Nam

Lĩnh vực :

Trọng tài thương mại

Cơ quan thực hiện :

Sở Tư pháp;

Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.
 
 
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký hoạt động; Bản chính hoặc bản sao Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh; bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh: bản sao Quyết định về việc cử trưởng Chi nhánh.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ sở.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ sở.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động.
Lệ phí (nếu có): Có
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh.
==================================================
CÔNG TY LUẬT DRAGON
Luật sư: NGUYỄN MINH LONG
Tel: 04 3769 1691                                               
Fax: 04 3769 0142
Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979