Tên thủ tục :

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực :

Trọng tài thương mại

Cơ quan thực hiện :

Vụ Bổ trợ tư pháp;

 
 
Trình tự thực hiện:
- Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở;
- Sau khi có quyết định của Bộ Tư pháp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng đại diện phải nộp lại Giấy phép thành lập cho Bộ Tư pháp, nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền cấp và đăng ký sử dụng con dấu.
Cách thức thực hiện: Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ: thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Số lượng hồ sơ: 01 bản Thông báo.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
Lệ phí (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.
 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
- Tổ chức trọng tài nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài hoặc Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép thành lập;
- Văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hoạt động.
Trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép thành lập thì Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải đăng báo về việc chấm dứt hoạt động  theo quy định.
===============================
CÔNG TY LUẬT DRAGON
Luật sư: NGUYỄN MINH LONG
Tel: 04 3769 1691                                               
Fax: 04 3769 0142
Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979