Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhập: 10/3/2020 - Công ty luật Dragon

Công ty Luật Dragon hân hạnh là một trong những văn phòng luật uy tín chuyên tư vấn thành lập Doanh nghiệp với tất cả các loại hình công ty lẫn đầu tư trong nước và nước ngoài.

 Hiện nay, nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng nhiều kể cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp rất dễ dàng tìm hiểu các thủ tục pháp lý thông qua Luật, Thông tư tuy nhiên việc thành lập công ty không chỉ đơn giản là việc dựng lên một Pháp nhân, có mã số thuế, có con dấu, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thành lập nên một công ty, các chủ doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian không hề nhỏ để tìm hiểu thủ tục, tìm hiểu loại hình, phương thức hoạt đồng, góp vốn, ngành nghề… khi không có một Công ty Luật chuyên tư vấn thành lập công ty TNHH hỗ trợ cho họ. Công ty Luật Dragon hân hạnh là một trong những văn phòng luật uy tín chuyên tư vấn thành lập Doanh nghiệp với tất cả các loại hình công ty lẫn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện Thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm:

: - Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  của người đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp, các thành viên công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). 

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép. Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone