Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Nghị định

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về vấn đề đăng ký doanh nghiệp

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về vấn đề đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 14-08-2017

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề đăng ký doanh nghiệp; Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định 96/2015/ NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/ NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp

Cập nhật: 13-04-2017

Nghị định 96/2015/ NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 28-10-2017

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước...

Liên kết website