Trong tố tụng hành chính, thời hiệu khởi kiện hành chính là khái niệm cơ quan và có ý nghĩa quan trọng. Công ty Luật DRAGON tư vấn về thời hiệu khởi kiện hành chính.

Khái niệm thời hiệu khởi kiện hành chính là gì?

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện hành chính là bao lâu?

Theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính, thời hiệu khởi kiện hành chính được xác định như sau:

Thời hiệu khởi kiện trong từng trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Đối với quyết định hành chính, thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

                                  

Liên quan đến thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính, Toà án nhân nhân tối cao hướng dẫn cụ thể tại Điều 12 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Theo đó:

Để xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện trong trường hợp nào là “kể từ ngày nhận được”, trường hợp nào là “kể từ ngày biết được” thì cần căn cứ vào đối tượng bị tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc và phân biệt như sau:

  1. Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc và họ là đối tượng được nhận quyết định thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ nhận được quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc (được cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc giao trực tiếp, được nhận qua nhân viên bưu điện, qua chính quyền địa phương hoặc những người khác theo quy định của pháp luật).
  2.  Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là đối tượng bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc và họ không phải là đối tượng được nhận quyết định và thực tế là họ không nhận được quyết định đó thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ biết được quyết định đó.

Mọi thắc mắc liên quan tới thủ tục tố tụng hành chính vui lòng liên hệ:   

Tên Tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH DRAGON         

Đại diện bởi Luật sư:  NGUYỄN MINH LONG

Chức vụ                      :  Giám Đốc

Mobile           :  0983.019.109                           

Trụ sở :  Phòng 6, tầng 14 tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại                 :  1900 599 979                               

Website   : www.congtyluatdragon.com/     E-mail   dragonlawfirm@gmail.com