Cơ sở pháp lý:

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ

Thời hạn giải quyết: 09 - 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Các bước thực hiện:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; 
- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn

Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai (theo mẫu):    02 bản
- Bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ, nếu có):    02 bản
- Các tài liệu có liên quan (nếu có):     02 bản
- Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện):    01 bản
- Chứng từ nộp phí, lệ phí:     01 bản

Dịch vụ của Công ty Luật Dragon:
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
- Chỉnh sửa, viết bản mô tả;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng;
- Phân loại kiểu dáng;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
- Tiến hành thủ tục xin cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
- Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn luật khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng kiểu dáng công nghiệp, phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm…

=======================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn Luật sở hữu trí tuệ: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Website: www.congtyluatdragon.com